Oprema
Galerija
Reference   
 
Oznaka projekta
Naziv projekta
Veličina projekta (m2)
Godina
Nositelj posla (N)
Podizvoditelj (P)
1
PP-KARAK-029-04-07
MRNN iz TZ Basara i MRNN iz TS Kordunski Ljeskovac
19.814
2007
N
2
PP-SMPET-046-09-07
Glinska Poljana, kuća, okućnica i pašnjaci
12.780
2007
N
3
PR-KASAB-060-06-07
Trasa plinovoda Bosiljevo - Split
27.198
2007
N
4
PPR-BPGBO-006-03-07
Poljoprivredne površine u općinama Dragalić, G. Bogićevci i S. Gradiška
28.961
2007
P
5
PR-KARAK-207-12-06
Područje drževne granice RH i BiH u Rakovici
30.000
2007
P
6
PP-BPSGR-021-02-07
Šumske površine i prosjeke u G.J. Prašnik kod Pivara
56.100
2007
P
7
PP-VSSJA-042-08-07
Područje istražne bušotine ĐT-1Z, Đeletovci
46.804
2007
N
8
PR-ZAPRE-083-09-07
Područje otoka Ugljana, naselje Lukoran
30.006
2007
P
9
PR-ZATKO-082-09-07
Područje otoka Pašmana, naselje Tkon
25.000
2007
P
10
PR-KACEG-043-05-07
Cetingrad, poljoprivredne površine
30.000
2007
P
11
PP-KAKAR-064-06-07
Brežani, šira površina mjesta pronalaska mine PROM 1
8.812
2007
N
12
PR-DNKON-097-12-07
Duboka Ljuta
52.000
2008
N
13
PPR-LSGOS-003-01-08
Područje sjevroistočno od grada Gospića
60.000
2008
P
14
PPR-LSLOV-001-01-08
Područje sjeverno od žičare u budućem centru planinskog turizma Sv. Brdo, 2.dio
7.000
2008
P
15
PR-ŠKRUŽ-077-09-07
Područje jame Jelinjak
1.636
2008
N
16
PR-KALAS-028-04-08
Poljoprivredne povrsine u Brođanima i Banskom Kovačevcu
18.207
2008
N
17
PR-ŠKDRN-033-05-08
Područje jugoistočno od odašiljača Promina
11.890
2008
N
18
PPR-SMHDU-028-05-08
Posavske šume - Dubica
149.003
2008
N
19
PPR-PSPAK-029-05-08
Šumarije Sirač i Pakrac-G.J. Javornik i Pakračka gora - Zapadni Papuk
83.566
2008
N
20
PP-SMHDU-D-055-11-08
G.J. Posavske šume - Dubica, aneks
37.523
2008
N
21
PR-ŠKSKR-042-07-08
Šire područje uz bunar u zaselku Pamučari
10.563
2008
N
22
PPR-ŠKVOD-049-07-08
Područje jugoistočno od Čiste Male, PSGO
30.000
2009
P
23
PPR-OBPTL-011-03-09
Poljoprivredne površine u Baranji za PSGO, 2.dio
69.726
2009
P
24
PPR-ŠKSKR-059-09-08
Površine na širem području grada Skaradina
35.000
2008
P
25
PR-ZABEN-044-07-08
Livade i pašnjaci na području naselja Lišane Tinjske, 2.dio
13.617
2009
N
26
PP-BPDRA-033-07-08
Poljoprivredna površina u općini Dragalić, naselje Gorice
6.433
2009
N
27
PPR-BPGBO-D-008-02-09
Cestovni pojas makadamske ceste Trnava- Cernička Šagovina
19.590
2009
N
28
PP-DNSTO-048-09-08
Cjelokupni MSP na poluotoku Pelješac
50.000
2009
P
29
PR-SDVRL-013-03-09
Područje Jame Jelinjak na prostoru grada Vrlike
1.895
2009
N
30
PPR-OBŠOD-027-04-09
Poljoprivredne površine u Ernestinovu i Šodolovcima za PSGO, 2.dio
41.284
2009
P
31
PPR-OBANT-002-01-09
Poljoprivredne površine u Osijeku, Antunovcu i Čepinu
71.471
2009
P
32
PPR-VSVRB-070-10-08
Šumarija Strošinci - G.J. Debrinja, šumske površine, prosjeke i križanja prosjeka
49.500
2009
P
33
PR-VSVRB-D-024-05-09
Šumarija Strošinci - G.J. Debrinja, dio šumskog odjela 94d
2.424
2009
N
34
PPR-SMPET-076-11-08
Područje trase budućeg vodovoda Petrinja-Sisak
61.474
2009
N
35
PR-SMDVO-045-07-08
Dvor- poljoprivredna površina uz rijeku Unu
5.755
2009
N
36
PR-ZAZDO-018-04-09
Područje zaselka Šarići u naselju Zemunik Donji
7.589
2009
N
37
PR-SMJAS-021-04-09
Obilježavanje rijeke Save,prilezne površine budućim oznakama uzvodno od Jasenovca
6.384
2009
N
38
PP-SMSIS-008-03-09
Poljoprivredne površine uz potok Blinju u Blinjskom Kutu
110.275
2009
N
39
PPR-OBVAL-005-02-09
Hrvatske šume, G.J. Jagodnjačke šume,odjeli od 33 do 37 i odjel 44
95.286
2009
P
40
PPR-SMPET-065-10-08
Poljoprivredne površine Slana, Glinska Poljana, Češko Selo i Mošćenica
101.000
2009
P
41
PR-SMPET-031-06-09
Područje uz crkvu Sveta Katarina u naselju Slana
50.025
2009
N
42
PR-VSVRB-033-06-09
Hrvatske šume, minska polja na 101. odjelu u G.J. Debrinja
41.909
2009
N
43
PR-VSVRB-056-10-09
Hrvatske šume, minska polja na 101. odjelu u G.J. Debrinja, 2.dio
10.468
2009
N
44
PP-SMSUNJ-035-07-09
G.J. Posavske šume, odjel 74a te dio odjela 75b
201.715
2009
N
45
PR-ZAZDO-042-08-09
Područje buduće poslovne zone Mostar Zemunički u općini Zemunik Donji
36.031
2010
P
46
PR-ZAPOL-068-12-09
Poljoprivredne površine južno od jezera Vlačine u Općini Poličnik
25.539
2010
N
47
PR-ZDPOL-001-01-10
Poljoprivredne površine južno od jezera Vlačine u Općini Poličnik, 2.dio
32.922
2010
N
48
PP-VPVOĆ-056-11-09
Spomen obilježje kod Popovca Voćinskog
4.475
2010
N
49
PP-VSPRI-055-11-09
Područje gradnje pročišćivača otpadnih voda u Općini Privlaka
39.042
2010
N
50
PPR-VSVRB-065-12-09
Područje poljoprivrednih površina u naselju Strošinci uz državnu granicu s Republikom Srbijom
41.730
2010
P
51
PP-SMJAS-005-01-10
Pašnjaci, šuma i kanali južno od nasipa u predjelu Lončarice
65.500
2010
P
52
PP-OBPTL-001-01-10
HŠ, G.J. Jagodnjačke šume, odsjeci 4a i 4b
20.000
2010
P
53
PR-LSGOS-050-10-09
Poljoprivredne površine U Ličkom Osiku i uz rijeku Liku kod zaseoka Kulica
60.457
2010
P
54
PPR-OBŠOD-063-11-09
Poljoprivredne površine u naseljima Šodolovci i Ada
378.136
2010
N
55
PP-SMPET-017-03-10
Okućnice u naselju Češko Selo u Gradu Petrinja
6.495
2010
N
56
PR-RED-SMSUNJ-003-03-10
G.J. Posavske šume, rubni pojas odjela 37 i 75
39.843
2010
N
57
PR-RED-SMSUNJ-011-05-10
G.J. Posavske šume, odjeli i dijelovi odjela 75-77 i 103-105
249.154
2010
N
58
PPR-OBANT-018-03-10
Poljoprivredne površine na području Antunovca i Ivanovca
80.000
2010
P
59
PR-LSGOS-028-04-10
Poljoprivredne površine sjeverozapadno od naselja Medak
44.000
2010
P
60
PR-RED-VSVUK-014-06-10
Šumske prosjeke i površine šume Đergaj
37.041
2010
N
61
PR-KAJOS-034-06-10
Livade i pašnjaci istočno od Sabljaka Modruških u Općini Josipdol
69.862
2010
N
62
PPR-SMNOV-058-09-10
Hrvatske šume G.J. Rajičko brdo odjel 1b
69.620
2010
P
63
PR-ZDSTA-066-08-10
Priključni dalekovod 10 (20) kV za TS Smiljevača 2
2.100
2010
N
64
PR-ZDSTA-069-09-10
Područje jugoistočno od naselja Velim
11.566
2010
N
65
PR-LSGOS-075-10-10
Poljski put i poljoprivredne površine u naselju  Ornice
36.115
2010
N
66
PR-LSGOS-080-10-10
Poljski put i poljoprivredne površine sjeveroistočno od naselja  Ornice
31.775
2010
N
67
PR-RED-ŠKSKR-012-05-10
Područje buduće turističke zone Prokljan u Gradu Skradinu
100.005
2010
P
68
PR-RED-SDHRV-010-05-10
Šire područje uz državnu cestu D1 i Peručko jezero u Naselju Maljkovo
167.000
2010
N
69
PPR-BPDRA-060-09-10
Poljoprivredne površine između zaštitnog pojasa AC Zagreb-Lipovac i naselja Gorice
53.315
2011
N
70
PP-SMHDU-033-10-10
Hrvatske šume, G.J. Posavske šume, odjel 111a
154.088
2011
N
71
PP-SMNOV-031-09-10
Hrvatske šume, G.J. Novsko Brdo, odjel 74b
9.572
2011
N
72
PP-SMNOV-032-10-10
Hrvatske šume, G.J. Rajičko brdo, odjel 5a
21.563
2011
N
73
PR-ŠKDRN-067-08-10
Područje između zaselaka Kašić i Mileta
345.914
2011
N
74
PR-ZDBEN-004-01-11
Predio brda Magaretina, područje mogućeg pronalaska posmrtnih ostataka
35.173
2011
N
75
PR-ZSZAD-008-11-01
Buduća poslovna zona Crno na području Grada Zadra, II. Dio
14.955
2011
N
76
PR-SMGLI-003-01-11
Šumske površine i livade u južnom dijelu naselja Kihalac
9.665
2011
N
77
PR-VSTOR-063-08-10
Područje uz groblje u naselju Antin
58.357
2011
N
78
PR-LSGOS-025-04-10
Poljoprivredne površine i šuma u naseljima Lički Ribnik i Begluk
160.000
2011
P
79
PPR-SMPET-006-01-11
Poljoprivredne i šumske površine u selima Župić, Novo Selište, Nova Drenčina i Češko Selo
50.424
2011
P
80
PR-RED-OBDAR-002-02-11
Poljoprivredne površine i područje šume Topolik u G.J. Darđanske šume
72.439
2011
P
81
PR-SMSUNJ-078-10-10
Hrvatske šume, G.J. Posavske šume, odjeli 25a, 27b, 144a i 170 a
156.976
2011
N
82
PPR-KACET-016-02-11
Poljoprivredne površine i šuma oko naselja Šabani, Cvitkovići, Grabarska, Pašin potok i Buhača
121.799
2011
N
83
PP-SMNOV-005-03-11
Šuma, livade i pašnjaci u naseljima Jazavica i Rajčići
23.092
2011
P
84
PR-SMKUT-036-04-11
Područje zagađeno NUS-om u G.J. Kutinske prigorske šume
62.279
2011
N
85
PR-OBŠOD-043-05-11
Poljoprivredne površine između naselja Ada i Podrinja
6.000
2011
N
86
PR-RED-BPSGR-013-05-11
Šuma Prašnik, šumski odjel 22a
264.442
2011
N
87
PR-RED-BPSGR-001-02-11
Hrvatske šume – G.J. Prašnik, odjel 22
200.000
2011
N
88
PP-VPVOĆ-021-08-11
Hrvatske šume, G.J. Jovac-Slana voda, odjel 16,odsjek a
40.124
2011
P
89
PR-LSOTČ-053-05-11
Cestovni pojas s proširenjima, od naselja Glavace do naselja Dabar u Gradu Otočcu
56.740
2011
P
90
PPR-VSSJA-057-08-11
Poljoprivredne površine i kanali na području Drenik
117.743
2011
N
91
PP-ŠKPRO-015-07-11
Područje naselja Mratovo,2.dio
31.895
2011
N
92
PR-SDHRV-060-08-10
Područje južno od zaseoka Prolaščići u naselju Potravlje
88.199
2011
N
93
PR-SMKUT-080-08-11
Područje zagađeno NUS-om u G.J. Kutinske šume, 2. dio
18.357
2011
N
94
PPR-VSNIJ-056-08-11
Cestovni pojas ceste D57
38.533
2011
N
95
PP-PSBRE-023-08-11
Površine cestovnog pojasa državne ceste D69, Kamenska-Kamenski Vučjak
19.449
2011
N
96
PPR-PSPAK-058-08-11
Površine cestovnog pojasa državne ceste D38, Kusonje - Kamenska
54.735
2011
N
97
PP-VPVOĆ-022-08-11
Hrvatske šume, G.J. Jovac-Slana voda, odjel 17,odsjek a
273.056
2011
N
98
PR-RED-ŠKŠIB-019-11-11
Područje Paljevine i Runjavica sjeverozapadno od naselja Raslina
18.000
2011
P
99
PPR-ZDPOL-077-10-11
Šire područje buduće stambeno-poslovne zone Suhovare u Općini Poličnik
397.772
2012
N
100
PPR-ZDPOL-075-10-11
Šire područje trase buduće spojne ceste između D8 i BC Zadar 2
160.022
2012
N
101
PR-RED-OBDAR-D-018-10-11
Poljoprivredne površine i područje šume Topolik u G.J. Darđanske šume, 2. Dio
68.149
2012
P
102
PR-VSNUŠ-054-06-11
Poljoprivredne površine na području Markušice, Podrinja, Ostrova i uz ekonomiju Henrikovci
121.126
2012
P
103
PPR-OBANT-036-06-11
Poljoprivredne površine na području Antunovca, Tenja i Nemetina
220.000
2012
P
104
PPR-OBPTL-083-12-11
Hrvatske šume, 73. i 74. odjel u G.J. Torjanačke šume
120.000
2012
P
105
PPR-KACET-002-01-12
Hrvatske šume, G.J. Komesarska kosa-Trnovi, odjel 14 A i B, dio odjela 14 D, 15 E i šumski putevi
339.568
2012
N
106
PR-SMKUT-105-10-11
Područje zagađeno NUS-om u naselju Ciglenica
16.122
2012
N
107
PR-VPORA-025-03-12
Cjelokupan MSP Grada Orahovice II dio
41.943
2012
N
108
PR-LSOTČ-119-11-11
Pristupni putovi 10 kV dalekovoda kod Petrinić - Polja
2.757
2012
N
109
PPR-LSOTČ-011-02-12
Špilničko polje u Gradu Otočcu
187.609
2012
P
110
PP-D-KACET-091-06-12
Hrvatske šume, G.J. Komesarska kosa-Trnovi, odjel 14 C i D
82.364
2012
N
111
PR-RED-OBDRŽ-021-02-12
Područje Selska bara i Gaj uz državnu granicu s Republikom Mađarskom
95.000
2012
P
112
PR-KAOGU-036-03-12
Područje odašiljača Mirkovica i vodostana HE Goljak
72.480
2012
N
113
PP-SMJAS-066-05-12
Poljoprivredne površine na području naselja Košutarica u Općini Jasenovac
38.422
2012
N
114
PR-LSPER-082-05-12
Područje naselja Gornji Kosinj
20.921
2012
N
115
PP-SMTOP-024-03-12
Šumsko područje u G.J Bublen, odjeli 29c i 37b
44.379
2012
N
116
PR-KACET-070-05-12
Trasa ZDV 10 kV na području Grabarska, Općina Cetingrad
8.008
2012
N
117
PR-OBBILJ 094-06-12
Minska polja na području Mali bajar u Parku prirode Kopački rit
39.680
2012
N
118
PR-OBANT-093-06-12
Poljoprivredne površine na području Dugog polja u Općini Antunovac
76.459
2012
N
119
PPR –SMNOV-114-7-12
Poljoprivredne i šumske površine u naseljima Jazavica i Rajčići
90.337
2012
N
120 PR-RED-VSOTO-084-06-12 Šumske površine u G.J. Otočke šume
51.551
2012
P
121 PR-ZDBEN-131-08-12 Područje zaselaka Drače i Bjedov u naselju Donje Biljane
11.027
2012
N
122 PPR-KAKAR-103-07-12 Preostali MSP na području Grada Karlovca i šuma kod Novog Sela Lasinjskog
174.000
2012
P
123 PR-ŠKDRN-186-11-12 Područje trase vodoopskrbe cjevovoda Asanovići-Andabake
40.000
2012
P
124 PR-ŠKŠIB-200-12-12 Područje uz gradsko groblje Kvanj u Šibeniku
42.000
2013
P
125 PR-SDMUĆ-173-10-12 Područje naselja Gornji Muć
24.000
2013
P
126 PPR-SMNOV-162-10-12 Područje naselja Voćarica i Rajčići istočno od Novske
60.900
2013
P
127 PPR-SMNOV-034-03-13 Područje sjeverno od naselja Voćarica
34.220
2013
P
128 PR-ZDSUK-205-12-12 Područje naselja Debeljak i Galovac
21.482
2013
P
129 PR-PSPAK-195-11-12 Šuma, livada i pašnjaci južno od rijeke Pakre u naseljima Dragović i Šumetlica
515.924
2013
N
130 PR-LSOTČ-010-02-12 G.J. Božin Vrh, odjel 18a
89.810
2013
P
131 PR-VPČAČ-188-11-12 Šuma i poljoprivredne površine jugoistočno od naselja Krasković, Općina Čačinci
55.000
2013
P
132 EUROPE AID/133615/C/SER/HU Demining operations of mine affected areas along the Hungary-Croatia border on Hungarian side 
98.767
2013
P
133 PPR-KARAK-033-03-13 Područje naselja Đurin Potok, Pašin Potok, Lug Koranski, Kordunski Ljeskovac, Bogovolja i Komesarac
673.526
2013
N
134 PR-LSGOS-002-01-12 Poljoprivredne površine u sjevernom dijelu naselja Novoselija
30.000
2013
N
135 PR-ŠKSKR-019-02-13 Područje istočno od naselja Gračac
51.772
2013
N
136 PP-OBANT-055-06-13 Poljoprivredne površine u sjevernom dijelu općine Antunovac
118.000
2013
P
137 PR-OBDAR-009-01-13 Područje šume Topolik uz jezero Halaševo
20.000
2013
P
138 PR-RED-VPVOĆ-058-06-13 Područje šumskih puteva sjeverno od Malog Popovca, općina Voćin
45.000
2013
P
139 PR-OBJAG-037-04-13 Šumske površine i prosjeke na području Topolja i Babinog groba u G.J. Jagodnjačke šume
67.550
2013
P
140 PR- SMPET-065-07-13 G. J. Kotar – Stari gaj
36.100
2013
P
141 PR-RED-D-VPVOĆ-130-09-13 Područje šumskih puteva na koti Humić i Jazbina, općina Voćin,  II.dio
11.500
2013
P
142 PR-RED-D-VPVOĆ-133-09-13 Šumski putevi na području Grgurov dol, općina Voćin, II. Dio
11.500
2013
P
143 PPR-OBANT-126-09-13 Poljoprivredne površine na području Ugljarice, južno od Osijeka 1. dio
100.000
2013
P
144 PR-RED-D-VPVOĆ-131-09-13 Područje šumskih puteva sjevreno od Malog Popovca, općina Voćin II. Dio
14.174
2013
P
145 PR-KAJOS-076-07-13 Livade i šume na području naselja Vajin Vrh
60.000
2013
P
138 PR-ZDPOL-121-09-13 Područje naselja Briševo  i Suhovare
68.817
2013
P
139 PR-ZDPOL-123-09-13 Područje naselja Murvica, 2. dio
66.675
2013
P
140 PR-KAJOS-076-07-13 Livade i šume na području naselja Vajin Vrh
60.000
2013
P
141 PPR-DNKON-150-10-13 Cjelokupni MSP u Općini Konavle, II. Dio
100.229
2014
P
142 PR-ZDNOG-147-10-13 Područje naselja Smilčić, Paljuv i Novigrad
60.080
2014
P
143 PR-ZDSUK-141-10-13 Područje zagađeno MES-om i NUS-om na području Općine Sukošan
22.869
2014
P
144 PR-DNDPR-002-01-14 Područje sjeverozapadno od naselja Trnovica
11.031
2014
P
145 PPR-DNKON-149-10-13 Cjelokupni MSP u Općini Konavle. I. dio
29.796
2014
P
146 PPR-KABAR-004-01-14 Šumsko područje na desnoj obali rijeke Mrežnice nauprot naselju Dobrenići
62.684
2014
N
147 PPR-OBŠOD-145-10-13 Poljoprivredne povšrine na području općina Šodolovci i Vladislavci,1. dio
406.986
2014
N
148 PR-LSLOV-159-11-13 Područje budućeg centra planinskog turizma „Sveto brdo“, 2. Dio
119.809
2014
P
149 PR-OBDRŽ-030-03-14 Poljoprivredne površine na području Puškaša u Općini Draž
696.512
2014
N
150 PR-RED-VSNIJ-037-04-14 Područje G.J. Dubovica
18.635
2014
P
151 PPR-SMSUNJ-025-03-14 Područje uz željezničku prugu Zagreb-Sisak-Novska
17.000
2014
P
152 PR-ZDZDO-039-04-14 Područje naselja Smoković i Zemunik Gornji
118.333
2014
P
153 PR-SMPET-053-06-14 Područje Kotar šume V. dio
21.908
2014
P
154 PR-VSGUNJ-054-07-14 Cjelokupni MSP na području Općine Gunja
6.309
2014
BN
155 PPR-SMSIS-027-03-14 Područje naselja Blinjski Kut i Gornje Komarevo
70.000
2014
P
156 PR-LSGOS-010-01-14 Poljoprivredne i šumske površine u naselju Lički Ribnik
100.000
2014
P
157 PR-SMPET-062-08-14 Šumsko područje u G.J. Kotar –Stari Gaj
25.000
2014
P
158 PR-LSGOS-070-09-14 Poljoprivredne i šumske površine u naselju Novoselija
54.327
2014
N
159 PR-ŠKDRN-066-09-14 Područje planine Promine i šireg pojasa rijeke Čikole uz zaselak Andabake
356.284
2014
N
160 PR-ŠKSKR-068-09-14 Područje sjeverno od zaselka Prokljan u naselju Sonković
31.824
2014
P
161 PR-ŠKDRN-080-10-14 Šume,livade i pašnjaci u gradovima Drniš i Skradin te općinama Promina i Ružić
131.270
2014
P
162 PR-VSVIN-093-11-14 Područje G.J. Vrapčana
200.554
2015
P
163 PR-VSMAR-078-10-14 Šumska područja Vukovarsko-srijemske županije
98.599
2015
P
164 PR-SMPET-096-11-14 Područje Kotar šume VIII. Dio
75.001
2015
N
165 PR-KATOU-046-05-15 Površine u Tržiću Tounjskom
127.113
2015
N
166 PR-OBJAG-040-05-15 Inundacijski pojas rijeke Drave na području općina Jagodnjak, Darda i Petrijevci
227.449
2015
P
167 PPR-SMGLI-100-12-14 Šumski odjeli u G.J. Pokule-Pećine
31.898
2015
P
168 PPR-SMPET-023-02-15 Poljoprivredne površine na području Grada Gline i Petrinje
495.550
2015
P
169 PPR-SMPET-025-02-15 Poljoprivredne površine na području Grada Petrinje
151.000
2015
P
170 PPR-ZDNOG-079-09-15 Područje naselja Novigrad
171.458
2015
P
171 PR-ŠKVOD-075-09-15 Područje oko naselja Lađevci, Čista Mala i Dragišić
140.049
2015
P
172 PR-BPOKU-063-09-15 Šumski odjeli 55A i 56A u G.J. Okučanska brdaŠumski odjeli 55A i 56A u G.J. Okučanska brda
35.016
2015
P
173 PPR-ZDNOG-079-09-15 Područje naselja Novigrad
57.871
2016
P
174 PR-ŠKVOD-075-09-15 Područje oko naselja Lađevci, Čista Mala i Dragišić
110.049
2016
P
175 PR-ŠKŠIB-003-01-16 Područje naselja Zaton, predio Dobri dolci
125.419
2016
N
176 PR-PSPAK-009-02-16 Područje južno od Cikota i Rogulja u G.J. Sjeverni Psunj-Javorovica
146.149
2016
P
177 PR-ŠKŠIB-005-01-16 Područje naselja Zaton i naselje Jurasi u Šibeniku
128.291
2016
N
178 PR-PSLIP-024-03-16 Šire područje naselja Subocka, Donji Čaglić i Kovačevac
708.537
2016
N
179 PR-SMJAS-134-12-15 GJ Grede-Kamare
689.377
2016
N
180 PR-SMJAS-111-11-15 Poljoprivredne površine sjeverno od naselja Košutarice
256.648
2016
N
181 PR-ŠKŠIB-002-01-16 Područje naselja Perkovići i Goriš
41.967
2016
N
182 PR-ŠKDRN-116-11-15 Poljoprivredne površine na području gradova Vodica, Skradina i Drniša te Općine Promina
669.797
2016
N
183 PR-LSOTČ-021-03-16 G.J. Lisac Staparuša_DVA PROJEKTA
140.000
2016
P
184 PR-PSPAK-062-09-16 Šumske površine sjeveroistočno od Pakraca
169.985
2016
N
185 PR-SMGLI-127-12-15 Poljoprivredne  površine na području Grada Gline i Općine Gvozd - SAMO STROJNO
86.450
2016
P
186 PR-LSGOS-117-12-15 Poljoprivredne površine u naseljima Barlete i Bilaj
515.722
2017
P
187 PR-ZDOBR-071-10-16 Područje Bukovice i uvale Prdelj u naselju Kruševo
25.162
2017
P
188 PR-SDHRV-077-10-16 Površine na području Dinare u Općini Hrvace
30.000
2017
P
189 PR-PSPAK-129-12-15 Poljoprivredne površine Požeško-slavonske županije
183.978
2017
P
190 PR-PSPAK-018-04-17 Šumske površine uz naselja Donja Šumetlica i Branešci
128.259
2017
P
191 PR-KASAB-016-03-17 Šumske površine na području Ličke Jesenice
70.776
2017
P
192 PR-PSPAK-024-05-17 Šume na području: Obješenjak, Čivčinac, Pećinsko brdo, Ovtek i Badnjašica
61.060
2017
P
193 PR-ŠKSKR-028-07-17 Šumski odjel 16A u G.J. Guduča
36.000
2017
P
194 PR-LSOTČ-022-05-17 G.J. Lisac-Staparuša, odjel 14a
36.201
2017
P
195 PR-SDVRL-027-07-17 Površine na području Modraša u dinarskom gorju
25.780
2017
P
196 PR-ŠKSKR-035-09-17 Područje G. J. Gudača zapadno od Sonkovića
110.400
2017
P
197 PR- BPOKU -007-01-18 Područje Priporac, sjeveroistočno od Širinaca
27.602
2018
P
198 PR-SMJAS-022-01-18 Područje Plavnika, Batinić  Poloja i Košutarice
16.500
2018
P
199 PR-KAJOS-021-01-18 Površine na području Vajin Vrha u Općini Jospidol
69.904
2018
P
200 PR-LSOTČ-034-02-18 Odjel 16 a u G.j. Božin vrh
78.238
2018
P
201 PR-OBBILJ-006-03-17 Minska polja na području JU Park prirode Kopački rit
45.000
2018
P
202 PR-LSGOS-058-04-18 Područje naselja Divoselo i Jasikovac u Gradu Gospić
33.000
2018
P
203 PR-SMSUNJ-054-03-18 Poljoprivredne površine uz naselja Strmen i kanal Sunja
53.732
2018
P
204 PR-SMPET-021-05-17 G.J. Kotar – Stari Gaj
90.000
2018
P
205 PR-LSOTČ-047-03-18 Poljoprivredne površine u naselju Podum
92.000
2018
P
206 PR-LSOTČ-042-03-18 Poljoprivredne površine u naselju Dabar 1. dio
101.189
2018
P
207 PR-OBBILJ-051-07-16 Naturavita-„JU Park prirode Kopački rit“
166.000
2018
P
208 PR-OBDAR-049-06-16 Naturavita - "Bezdan - Topolik"
473.275
2018
P
209 PR-OBOSI-050-06-16 Naturavita - "desna obala rijeke Drave"
65.000
2018
P
210 PR-KASAB-002-01-18 Općina Saborsko – G.J. Titra – Javornik
37.200
2018
P
DIZ-EKO d.o.o., Zaharova 7, 10 000 ZAGREB
Tvrtka za razminiranje, reciklažu i uništavanje eksplozivnih sredstava
tel.: 01/23 47 735,   fax.: 01/23 47 813, diz-eko1@zg.ht.hr, diz-eko@diz-eko.hr
OIB: 60273964543,  MB: 1936174, Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 010057661