Oprema
Galerija
Reference   
Naziv tvrtke:
DIZ-EKO d.o.o.
Adresa:
Zaharova 7, 10 000 Zagreb
OIB:
60273964543
MB:
1936174
tel:
01/23 47 735
fax:
01/23 47 813
e-mail:
diz-eko1@zg.ht.hr
diz-eko@diz-eko.hr
IBAN PBZ:
HR7223400091110195361
IBAN ZaBa:
HR4123600001102179883
DIZ-EKO d.o.o., Zaharova 7, 10 000 ZAGREB
Tvrtka za razminiranje, reciklažu i uništavanje eksplozivnih sredstava
tel.: 01/23 47 735,   fax.: 01/23 47 813, diz-eko1@zg.ht.hr, diz-eko@diz-eko.hr
OIB: 60273964543,  MB: 1936174, Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 010057661